Saranading

emri i tij është AZ , sepse të gjitha fillon dhe mbaron me të.